Němčina pro falešné začátečníky

Kurz bude probíhat od února do června 2019, každý čtvrtek od 18. do 19. hodiny v budově bývalé knihovny na adrese Nádražní 274, Vimperk.

Jednotlivé lekce jsou rozděleny na část gramatickou a konverzaci a jsou vedeny tak, aby si „falešní začátečníci“ osvojili a prohloubili základní znalosti gramatických jevů a aby se nebáli více konverzovat nad jednotlivými tématy. Větší prostor zaujímá konverzace, která je doplněna o poslechovou část.

Cena kurzu 2.100,- (tj. 105,-/60 min)

Lektorka: Anna Obdržálková