Němčina pro pokročilé

Kurz bude probíhat od února do června 2019, každý čtvrtek od 17. do 18. hodiny v budově bývalé knihovny na adrese Nádražní 274, Vimperk.

Jednotlivé lekce jsou rozděleny na část gramatickou a konverzaci s důrazem na mluvené slovo.

Studenti si prohlubují nejen své gramatické znalosti, ale hlavně svoji slovní zásobu. Důraz je kladen i na poslechovou část.

Cena kurzu 2.100,- (tj. 105,-/ 60 min)

Lektorka: Anna Obdržálková