Němčina pro začátečníky

Kurz bude probíhat od února do června 2019, každý čtvrtek od 19. do 20. hodiny v budově bývalé knihovny na adrese Nádražní 274, Vimperk

Jednotlivé lekce jsou rozděleny na část gramatickou a konverzaci.

Kurz je veden tak, aby se student seznámil se základními gramatickými jevy, a zároveň dokázal jednoduchými větami komunikovat.

Část konverzace je doplněna o poslechovou část

Cena kurzu 2.100,- (tj. 105,-/60 min)

Lektorka: Anna Obdržálková