O nás

Jsme mladá instituce, zabývající se vzděláváním, nicméně všichni naši vyučující tak mladí nejsou. EZAU s r.o. byla založena v lednu 2017 s cílem pomáhat lidem v osobním rozvoji, konkrétně s jazykovým vzděláváním, časem hodláme své působení rozvinout i v dalších oblastech. Z mého působení ve školství, ale i ze zkušeností kolegů vyplývá klíčová dovednost, a to umět jazykové znalosti uplatnit v reálných situacích. Proto chci, aby zde vyučovali kolegové, kteří jsou zvyklí aktivně jazyk používat a mají vlastní zkušenosti s využitím jazyka v zemích, kde se zmíněným jazykem hovoří. Základy jazykové výuky se samozřejmě neobejdou bez osvojení gramatických pravidel, nicméně už od samého počátku je třeba klást důraz na aktivní používání jazyka tak, aby se to stalo přirozenou součástí Vašeho života. Chci, abyste měli radost, že nejen rozumíte svému protějšku v dané zemi, ale uměli správně a rychle reagovat a vyjádřit přesně to, co chcete.

V poslední době vnímám trend jezdit do Německa za prací. Stejně tak i největší zaměstnavatelé ve Vimperku a v okolí často vyžadují aktivní znalost německého jazyka. Mojí touhou je, aby Vám naše kurzy pomohly v běžných situacích, do kterých se můžete ať už jako zaměstnanci nebo živnostníci v Německu dostat. A pokud je Vaším cílem „jen“ nebýt v Německu „za hlupáka“, i tuto touhu dokážeme naplnit. Výukové časy budou přizpůsobeny Vašim možnostem, klidně v pátek večer nebo o víkendu, vše domluvíme na úvodním nebo příp. dalším setkání.

V naší jazykové škole jsme se rozhodli nabídnout i ruštinu. Zdá se, že starší generace ji pomalu zapomíná a mladí se ji již ve školách nemají příležitost učit, přesto se s ní hlavně v obchodním styku můžete setkávat.

Umět anglicky již není bráno jako „něco navíc“, nýbrž základní dovednost. Bez znalosti angličtiny si můžete připadat jako cizinci ve světě vlastních dětí. O ovládání elektronických přístrojů, ale především využití informačních zdrojů si s trochou nadsázky můžete nechat zdát. A já si velmi vážím možností, kterou mi dávají návštěvy amerických přátel, kteří jsou ochotní přijet i několikrát do roka. A to, co považuji za hodně důležité, je umožnit Vám aktivní a co nejčastější kontakt s rodilými mluvčími. Aktuálně jednáme i s jedním manželským párem, který je ochoten se přestěhovat do ČR a zde ve Vimperku vyučovat angličtinu. O vývoji tohoto jednání Vás budeme informovat, nejspíše by náš tým posílili v lednu 2019, co Vám ale mohu slíbit již nyní, jsou právě zmíněné návštěvy, které by měly u nás pobýt asi měsíc a přijet tak jednou za čtvrt roku. Účastníci našich kurzů si s nimi popovídají v angličtině v rámci svých lekcí.

Ať už si vybere z našich kurzů kterýkoliv pro sebe či pro své děti, přeji Vám, ať zažijete při výuce radost a brzy zjistíte, jaký pokrok se Vám podařilo v osobním životě dosáhnout.

Ing. Eva Piherová, ředitelka JŠ EZAU