O nás

Jsme ve Vimperku již etablovaná instituce, zabývající se vzděláváním. EZAU s. r.o. byla založena v lednu 2017 s cílem pomáhat lidem v osobním rozvoji, konkrétně s jazykovým vzděláváním, časem hodláme své působení rozvinout i v dalších oblastech. Z mého působení ve školství, ale i ze zkušeností kolegů vyplývá klíčová dovednost, a to umět jazykové znalosti uplatnit v reálných situacích. Proto chci, aby zde vyučovali kolegové, kteří jsou zvyklí aktivně jazyk používat a mají vlastní zkušenosti s využitím jazyka v zemích, kde se zmíněným jazykem hovoří. Základy jazykové výuky se samozřejmě neobejdou bez osvojení gramatických pravidel, nicméně už od samého počátku je třeba klást důraz na aktivní používání jazyka tak, aby se to stalo přirozenou součástí Vašeho života. 
Chci, abyste měli radost, že nejen rozumíte svému protějšku v dané zemi, ale uměli správně a rychle reagovat a vyjádřit přesně to, co chcete.

V poslední době vnímám trend jezdit do Německa za prací. Stejně tak i největší zaměstnavatelé ve Vimperku a v okolí často vyžadují aktivní znalost německého jazyka. Mojí touhou je, aby Vám naše kurzy pomohly v běžných situacích, do kterých se můžete ať už jako zaměstnanci nebo živnostníci v Německu dostat. I proto zaměstnáváme odborníky s vystudovanou němčinou včetně rodilé mluvčí. A pokud je Vaším cílem „jen“ nebýt v Německu „za hlupáka“, i tuto touhu dokážeme naplnit. Výukové časy budou přizpůsobeny Vašim možnostem, klidně v pátek večer nebo o víkendu, vše domluvíme na úvodním nebo příp. dalším setkání.

V naší jazykové škole jsme se rozhodli nabídnout i ruštinu. Zdá se, že starší generace ji pomalu zapomíná a mladí se ji již ve školách nemají příležitost učit, přesto se s ní v dnešní rozjitřené můžete setkávat.

Jsme rádi, že máme ve svých řadách i kolegyni, která vystudovala moderní hebrejštinu. Kurz může přivábit jak zájemce o hlubší seznámení s historií i současností Izraele, tak připraví ty z Vás, kdo plánují poznávací cestu do Izraele a nechtějí být závislí pouze na průvodci.

Umět anglicky již není bráno jako „něco navíc“, nýbrž se v dnešní společnosti jedná o základní dovednost. Bez znalosti angličtiny si můžete připadat jako cizinci ve světě vlastních dětí. O ovládání elektronických přístrojů, ale především využití informačních zdrojů si s trochou nadsázky můžete bez znalosti alespoň základů angličtiny nechat zdát. A my si velmi vážíme možností, kterou nám dávají návštěvy amerických přátel, kteří jsou ochotní zavítat do Vimperka i několikrát do roka. A to, co považujeme za hodně důležité, je umožnit Vám aktivní a co nejčastější kontakt s rodilými mluvčími. Aktuálně jednáme i s jedním manželským párem, který je ochoten se přestěhovat do ČR a zde ve Vimperku vyučovat angličtinu. O vývoji tohoto jednání Vás budeme informovat, nejspíše by náš tým posílili v lednu 2023, co Vám ale mohu slíbit již nyní, jsou právě zmíněné návštěvy, které by měly u nás pobýt asi měsíc a přijet tak jednou za čtvrt roku. Účastníci našich kurzů si s nimi popovídají v angličtině v rámci svých lekcí. I nadále by u nás měl působit náš stálý rodilý mluvčí Richard Cook, který před několika lety vyměnil ruch Londýna za šumavské hvozdy.

Ať už si vybere z našich kurzů kterýkoliv pro sebe či pro své děti, přeji Vám, ať zažijete při výuce radost a brzy zjistíte, jaký pokrok se Vám podařilo v osobním životě dosáhnout.

Ing. Eva Piherová, ředitelka JŠ EZAU